Kontakti

Steg Rakova Steza 1

Frankolovo 6

3213 Frankolovo

Stegovodja:

Anja Pinter - Načelna rakovica, anja.pinter@skavt.net ali 040 152 493

Duhovni asistent (DA):

p. Branko Cestnik - Avantgardni orel, branenacesti@gmail.com

Voditelji veje volčičev in volkuljic (VV):

Jernej Špegelj - Vztrajen svizec

Anja Pinter - Načelna rakovica

Jasna Pinter - Prijateljska veverica

Petra Zorko - Skrbna mravlja

Kontakt: jerypegel1@gmail.com ali 040 436 675

Voditelji veje izvidnikov in vodnic (IV):

Ana Marija Štante - Marljiva mravlja

Lucija Božnik - Prisrčna veverica

Tilen Rauter - Vedoželjni orel

Tadej Velenšek - Komentatorski lev

Kontakt: stante.ana@gmail.com ali 070 620 630

Voditelji veje popotnikov in popotnic (PP):

Lucija Špeglič - Bistra mravlja

Katarina Tadina - Živahna sova

Kontakt:  lucija.speglic@gmail.com ali 041 564 586

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Ulica Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

TRR: 02140-0011096119, sklic 325