Kontakti

Steg Rakova Steza 1

Frankolovo 6

3213 Frankolovo

Stegovodja:

Lucija Špeglič - Bistra mravlja, lucija.speglic@gmail.com ali 041 564 586

Duhovni asistent (DA):

p. Branko Cestnik - Avantgardni orel, branenacesti@gmail.com

Urban Lesjak - Zaljubljeni orel

Voditelji veje volčičev in volkuljic (VV):

Jasna Pinter - Prijateljska veverica

Petra Zorko - Skrbna mravlja

Tinkara Lečnik - Iskriva veverica

Kontakt: jasnq1995@gmail.com, 041 295 142

Voditelji veje izvidnikov in vodnic (IV):

Ana Marija Štante - Marljiva mravlja

Tilen Rauter - Vedoželjni orel

Tadej Velenšek - Komentatorski lev

Barbara Tadina - Odločna lisica

Kontakt: stante.ana@gmail.com ali 070 620 630

Voditelji veje popotnikov in popotnic (PP):

Lucija Špeglič - Bistra mravlja

Lucija Božnik - Prisrčna veverica

Kontakt:  lucija.speglic@gmail.com ali 041 564 586

Voditelj brez veje:

Valentina Povalej Rezar - Radovedna mravlja

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Ulica Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

TRR: 02140-0011096119, sklic 325