Kdo smo IV?

Izvidniki iz vodnice (na kratko IV) se zbirajo v četi. Četa je skupina fantov in deklet, starih od 11 do 15 let, ki deluje po metodi, prilagojeni njihovi starosti ter njihovim potrebam.
Metoda je utemeljena v skavtskih veščinah, ki spodbujajo fante in dekleta k prevzemanju odgovornosti, h konkretnosti, k reševanju nepredvidenih problemov, k skromnosti in k sodelovanju. Sestavljena je iz manjših, po spolu razdeljenih skupin, ki jim pravimo vodi. V njem ima vsak član svojo funkcijo (vodnik, podvodnik, tajnik, zastavonoša, kuhar, …), zastopane pa so vse starostne skupine, kar omogoča učenje drug od drugega in vzpostavljanje odnosov med starejšimi in mlajšimi brati/sestrami. Starejši so mlajšim zgled in zanje odgovorni ter skupaj z njimi rastejo in napredujejo.

Ker pa je v mladih te starosti močno izražena želja po avtonomiji, da delajo sami, da odkrivajo in raziskujejo okolje, da niso vedno pod zaščitniško roko odraslih ipd., se vodi srečujejo na vodovih srečanjih. Srečanja se odvijajo parkrat na leto in potekajo samostojno (seveda ob mentorstvu voditeljev).