Kontakti

Steg Rakova Steza 1

Frankolovo 6

3213 Frankolovo

Stegovodja:

Lucija Špeglič - Bistra mravlja, lucija.speglic@gmail.com ali 041 564 586

Duhovni asistent (DA):

p. Branko Cestnik - Avantgardni orel, branenacesti@gmail.com

Voditelji veje volčičev in volkuljic (VV):

Petra Zorko - Skrbna mravlja

Tinkara Lečnik - Iskriva veverica

Valentina Rezar - Radovedna mravlja

Kontakt: zorpetra@gmail.com, 031 527 477

Voditelji veje izvidnikov in vodnic (IV):

Barbara Tadina - Odločna lisica

Tilen Rauter - Vedoželjni orel

Tinkara Lečnik - Iskriva veverica

Kontakt: barbara.tadina@gmail.com, 070 735 284

Voditelji veje popotnikov in popotnic (PP):

Lucija Špeglič - Bistra mravlja

Ana Marija Štante - Marljiva mravlja

Jernej Špegelj - Vztrajen svizec

Kontakt:  lucija.speglic@gmail.com ali 041 564 586

Voditelj brez veje:

Tadej Velenšek - Komentatorski lev

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Ulica Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

TRR: 02140-0011096119, sklic 325