Molitve vej

 

MOLITEV VV
Gospod, 
naj Te srečam v vsakem jutru in večeru,
vetru in soncu,
sredi trat in studencev,
gozdov in planin.
Naj Te ljubim v vsakem človeku
in Ti ostanem zvest/a v svojih dolžnostih.
AMEN.

MOLITEV IV
Gospod Jezus, daj,
da bo moja vest prema kot visoka smreka, 
ki se dviga proti nebu;
da bo moja velikodušnost kot studenec,
ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa;
da bo moja duša kristalno čista kot potoki,
ki jih rode brezmadežni snegovi;
da bo moja volja kot granit,
ki se nikoli ne okruši;
da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah
Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor;
da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem.
Tako bodi vedno!
AMEN.

MOLITEV PP
Gospod, uči me velikodušnosti,
da ti bom služil/a, kakor zaslužiš,
da ti bom dajal/a, ne da bi štel/a,
da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane,
da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka,
da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a
druge zahvale kakor zavest,
da izpolnjujem tvojo sveto voljo.
AMEN.

MOLITEV SKVO
Gospod, kot skavtski voditelj/skavtska voditeljica
nosim odgovornost za svojo skupino.
Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje
spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam.
Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši,
kakor so moje sposobnosti.
Pomagaj mi, da bom dober/dobra, prijazen/prijazna
in velikodušen/velikodušna do vseh.
Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh.
Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj,
da bomo vedno bolj napredovali.
Tako bo naša vzgoja dosegala vedno
večje uspehe zdajin v prihodnosti.
V tvoje roke, Gospod, se vsega/vso izročam.
AMEN.