Obljuba in zakoni

Pravi skavt postaneš, ko izrečeš SKAVTSKO OBLJUBO. Volčiči in volkuljice imajo svojo obljubo, ki je preprostejša in takrat dobijo volčjo rutico, v četi pa skavt izreče »pravo« obljubo. Znak obljube je skavtska rutica, ki je najbolj časten del skavtskega kroja.

Skavtska obljuba:
Pri svoji časti obljubljam, 
da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a 
služiti Bogu in domovini, 
pomagati svojemu bližnjemu in 
izpolnjevati skavtske zakone.

Obljuba volčičev in volkuljic:
Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo 
naredil/a, kar najbolje morem  za svoje poboljšanje, 
da bom pomagal/a drugim in 
izpolnjeval/a zakona krdela.

Skavtinje in skavti živimo po skavtskih zakonih:

 1. Skavt/skavtinja si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.
 2. Skavt/skavtinja je zvest/zvesta Bogu in domovini.
 3. Skavt/skavtinja pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.
 4. Skavt/skavtinja je prijatelj/prijateljica vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat/skavtom in skavtinjam sestra.
 5. Skavt/skavtinja je plemenit/plemenita.
 6. Skavt/skavtinja spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.
 7. Skavt/skavtinja uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.
 8. Skavt/skavtinja si v težavah žvižga in poje.
 9. Skavt/skavtinja je delaven in varčen/delavna in varčna.
 10. Skavt/skavtinja je čist/čista v mislih, besedah in dejanjih.


Zakona volčičev in volkuljic: 

 1. Volčič misli na drugega kakor na samega sebe.
 2. Volčič živi v krdelu v veselju in poštenosti.